Büyükşehir meclisinde denetim raporunu değerlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde denetim raporu görüşüldü. CHP grubu adına söz alan meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa, Yürüyüş yolu projesinin başında neden ihale yapılmadığını belirtti. Ak partili meclis üyesi Fikret Hocaoğlu ise “Denetim raporunda başkanım sizin yeğeninize iş yaptırdığınızı görmüşler mi?” dedi.

Beyza AVCI
Beyza AVCI Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis başkanlığını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptı. Meclis toplantısında 124 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste denetim raporu görüşüldü. Meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa CHP grubu adına söz alarak şu ifadeleri kullandı; “2021 yılı denetim raporu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alıyorum. Mal ve hizmet aktarmalarla ilgili bütçe muhasebe yönetmenliğine göre 2021 mali yılına göre incelendiğinde aktarma yapılamaz denilmektedir. Bu da kuralına uyulmadı denmektedir. Destek hizmetleri, firma giderleri kalemine bütçe yapılmış. Ve aktarma yapılmıştır.

DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN İŞLER VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının mesai saatleri incelendiğini çok büyük farklar olduğunu gözlemledik. Bir çalışan 265 saati geçemez. Ama burada 500 saati geçen personeller var. Personeller arasında eşitsizlik olduğunu görüyorum. İlk verilen fiyatları yüksek tutup sonra düşüyorlar. Karamürsel’de profil alımı var 3 firma davet ediliyor. Bir firma 290 Bin TL veriyor, 280 Bin TL veriyor, 375 Bin TL veriyor. Daha sonra yeniden teklif alınıyor ve 375 Bin TL firma veren 95 bin TL düşüyor. Neden başta fazla veriliyor? Doğrudan temin edilen işler var. Bunlar ihale ile yapılabilir. Bazı projeleri dışarıya yaptırıyoruz. Kendi mühendislerimiz bunu yapamaz mı? Mesela Ormanya üst geçidi…

YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN DURDURMA KARARI ALINIYOR

Yürüyüş Yolunda yapılan işleri konuşmak istiyorum. Davet usulü ile yapılmış ve A firmasına verilmiş. Daha sonra davet edilmeyen firma mahkemeye başvuruyor ve açık ihale yapılmalı diyor. Mahkemede haklı buluyor ve durdurma kararı alıyor. Geri kalan işleri ise belediye personelleri yapılıyor. Bu işi en başta açık ihale usulü ile yapılması doğru olmaz mıydı? Denetim komisyonunda yaptığımız incelemelerde çok eksik olduğunu gördük. Daha hassasiyetli davranmanızı rica ediyorum. Gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır.” dedi.

YEĞENİNİZE İŞ YAPTIRDIĞINIZI GÖRMÜŞLER Mİ?

Ak Partili meclis üyesi Fikret Hocaoğlu cevap vererek “Bu firmaların seçimden sonra yapıldığını gördüler mi? Mesela milletvekili kardeşinin, il başkanı yeğenini buldular mı? Mesela Ak Partili reklamların Büyükşehir belediyesi tarafından yapıldığını görmüşler mi? Sizin başkanım yeğeninize iş yaptırdığınızı görmüşler mi? Ayrıca sizin şoförünüzün kayınpederine iş verilmiş mi?” dedi.A-BELEDİYENİN GELİRLERİ

2020 yılından devir tahakkuk tutarı ile birlikte 2021 yılı toplam tahakkukun 5.013.679.067,50 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın 4.898.839.061,67 TL’si tahsil edilmiş olup, tahsilatın oranı % 97,71’dir.
GELİR KODU GELİRİN ADI TAHMİN EDİLEN GELİR BÜTÇESİ TOPLAM TAHAKKUK NET TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI
1 Vergi Gelirleri 63.107.000,00 66.040.582,23 50.060.802,27 75,80%
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 116.951.000,00 186.340.580,25 143.647.518,96 77,09%
4 Alınan Bağış ve Yardımlar 150.000,00 0,00 0,00
5 Diğer Gelirler 3.704.770.000,00 4.499.713.508,65 4.444.140.493,53 98,76%
6 Sermaye Gelirleri 207.022.000,00 260.921.348,40 260.327.198,94 99,77%
8 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 663.047,97 663.047,97 100,00%
TOPLAMLAR 4.092.000.000,00 5.013.679.067,50 4.898.839.061,67 97,71%

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı gibi toplam da tahsilat oranı %97,71 gözükmesine rağmen alt gelir kodları detaylı incelendiğinden, 01.3.9.53 İlan Reklam Vergi gelirleri tahsilat oranı %30,28, 03.6.1.02 Ecrimisil Gelirleri tahsilat oranı %28,82, 03.6.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri tahsilat oranı %41,08 ve 05.1.9.99 Diğer Faizler tahsilat oranı %13,33 ile düşük kaldığı görülmektedir.

ÖZ GELİRLERİN MUKAYESE TABLOSU YILLAR GERÇEKLEŞEN ÖZ GELİR TOPLAMI GERÇEKLEŞEN TOPLAM GELİR ₺ TOPLAM GELİR İÇERİSİNDEKİ ORANI 2021 193.708.321,23 4.898.839.061,67 %25,66

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öz gelirlerinin (Vergi Gelirleri ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri) düşük olmasının nedenleri araştırılarak yapılacak çalışmalarla toplam gelirler içerisindeki tutarının ve oranının artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUTLARI
BANKA ADI HESAP TÜRÜ TOPLAM MİKTAR
ZİRAAT BANKASI VADESİZ 23.148.350,24
VAKIFLAR BANKASI 140.442.458,77
İŞ BANKASI 12.819,14
HALK BANK 17.131.215,15
ÖZEL HESAPLAR 29.174.786,12
VADESİZ HESAP TOPLAMLARI 209.909.629,42
ZİRAAT BANKASI VADELİ 60.420.510,57
VAKIFLAR BANKASI 590.000.000,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI 80.000.000,00
İLLER BANKASI 100.000.000,00
VAKIF KATILIM 50.000.000,00
HALK BANK 60.000.000,00
EMLAK KATILIM BANKASI 80.000.000,00
VADELİ HESAP TOPLAMLARI 1.020.420.510,57
GENEL TOPLAM 1.230.330.139,99

B- BELEDİYENİN GİDERLERİ

KOD AÇIKLAMA NET BÜTÇE TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI TOPLAM BÜTÇE GİDERİNE ORANI
01 PERSONEL GİDERLERİ 346.473.536,00 290.989.309,88 83,99% 7,12%
02 SGK GİDERLERİ 54.686.932,00 45.652.749,85 83,48% 1,12%
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.196.705.873,96 1.123.027.680,65 93,84% 27,46%
04 FAİZ GİDERLERİ 458.992.000,00 458.954.827,99 99,99% 11,22%
05 CARİ TRANSFERLER 342.062.400,00 340.333.812,42 99,49% 8,32%
06 SERMAYE GİDERLERİ 1.583.187.648,04 1.519.118.725,73 95,95% 37,15%
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 311.275.100,00 311.274.930,85 100,00% 7,61%
08 BORÇ VERME 11.000,00 0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 6.605.510,00 0,00
GENEL TOPLAM 4.300.000.000,00 4.089.352.037,37 95,10% 100,00%


2021 Yılı Başlangıç ödeneği 3.400.000.000 TL iken olup, ek bütçe ile bu tutar 4.300.000.000 TL yükseltilmiş, bütçe gerçekleşme tutarı 4.089.352,37 TL’dir. Tahmin edilen bütçeye göre gerçekleşme oranı %95,10’dur.

Personel Giderleri Oranı Cetveli

2020 Mali yılı Gerçekleşen bütçe geliri (net) 3.123.310.531,41
Yeniden değerlendirme oranı % 9,11 8.761.198,40
Yeniden Değerlendirme Sonucu Oluşan Gelir 3.407.844.120,82
Ödenebilecek Toplam Personel Gideri %30 1.022.353.236,24
2021 Mali Yılı Toplam Personel Gideri 809.946151,76

3- MAL VE HİZMET ALIMLARI

Bu giderler kalemi bütçe gideri 2021 yılında 1.123.027.680,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe giderinin % 27,46’sı mal ve hizmet alımı giderlerini oluşturmaktadır.
4734 Sayılı Kanunu 62’inci Maddesi’nin (ı) Bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” Hükmü yer almaktadır. %10’luk oranının aşılmamasına özen gösterilmeli ve ayrıca yapım işlerinin, hizmet ve mal alımlarının temininde 4734 Sayılı Kanuna göre Açık İhale Usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulü olup, temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması öngörülmüştür.
4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22. maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı kanunun 22. maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
İdareler, gerek yapılacak ihalelerde ve gerekse doğrudan teminlerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar, denilmektedir. Rekabetin daha iyi sağlanması için piyasa araştırmasının daha kapsamlı ve varsa aynı iş kolunda alternatif başka firmaların da tespit edilerek yapılması gerektiği gibi, teklif alınan ve davet edilen firmalar bakımından da bu ilkeye uyulması gerektiği ve ortaklık yapılarının dikkate alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

4- FAİZ GİDERLERİ

Faiz giderleri 2021 yılında 458.954.827,99 TL olduğu görülmüştür. Toplam bütçe giderinin %11,22’si faiz giderlerini oluşturmaktadır.

5- CARİ TRANSFERLER

Bu gider kalemi içerisinde yer alan görev zararları kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hane halkına yapılan transferler ve diğer sosyal amaçlı transferlerin 2021 yılında 340.333.812,42 TL olduğu görülmüştür. Toplam bütçe giderinin % 8,32’si cari transfer giderlerini oluşturmaktadır.

6-SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri 2021 yılında 1.519.118.725,73 TL olduğu incelenmiştir. Toplam bütçe giderinin % 37,15’i sermaye giderlerini oluşturmaktadır.

7-SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri 2021 yılında 311.274.930,85 TL olduğu incelenmiştir. Toplam bütçe giderinin %7,61’i sermaye transferlerini oluşturmaktadır.

C- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BORÇLARI


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle borç tablosu aşağıdaki gibidir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin toplam borcu = 4.724.787.766.75 TL’dir
Hazine Borcu = 4.517.616.800.30 TL’dir.
Piyasa Borcu = 207.170.966.40 TL’dir.


D- AKTARMALAR

Mahalli İdareler ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre 2021 Mali yılında yapılan ekleme ve aktarmalar incelendiğinde;

1. Mahalli İdareler ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi (b) bendinde “Aktarma yapılmış tertiplerden” aktarma yapılamaz hükmüne uyulmadığı görülmüştür. Birkaç örnek verecek olursak;

46.41.01.07 Destek Hizmetleri 01.3.9.00 Diğer Genel Hizmetler, 03.5.1.90 Diğer Müşavir ve Firma Giderleri kalemine ekleme yapılmış fakat daha sonra aynı bütçeden aktarma yapılmıştır.

2. Mahalli İdareler ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi (ç) bendinde “Projeye bağlı yatırım tertiplerden” aktarma yapılamaz hükmüne uyulmadığı görülmüştür. Birkaç örnek verecek olursak;

46.41.01.51 Yapı Kontrol Dairesi 06.1.0.00 İskân İşleri 06.5.1.01 Proje Giderleri kaleminden 1.313.098,06 TL aktarma yapılmıştır.


46.41.01.51 Yapı Kontrol Dairesi 06.1.0.00 İskân İşleri 06.5.7.04 Sosyal Tesisler bütçe kaleminden 15.156.147,71 TL aktarma yapılmıştır.


46.41.01.51 Yapı Kontrol Dairesi 06.1.0.00 İskân İşleri 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden 12.000.000 TL aktarma yapılmıştır.


2021 Mali yılı ekleme-aktarma tutarı 777.648.453,29 TL olup, bu tutar 4.300.000.000 TL bütçenin yaklaşık %18,08 sini oluşturmaktadır.

14 Nis 2022 - 16:03 - Gündem

Muhabir  Beyza Avcigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Fikir Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Fikir Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Fikir Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Fikir Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kocaeli Markaları

Kocaeli Fikir Gazetesi , Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 320 01 62
Reklam bilgi