Fatma Kaplan Hürriyet: Cedit siyaset ötesi bir konu